Půjčovna

U nás si můžete zapůjčit koloběžku od 2 hodin na libovolnou dobu.

Rezervace

Rezervaci můžete provést telefonicky na čísle 495 800 723 od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 - 11:15 a 12:30 - 16:30 a v pátek v čase 8:00 11:15 a 12:30 - 15:30. Nebo mailem na adrese:ales.zabokrtsky@tntrade.cz.

Převzetí a vrácení koloběžky z půjčovny

Koloběžku lze z půjčovny převzít a vrátit od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 - 11:15 a 12:30 - 16:30 a v pátek v čase 8:00 - 11:15 a 12:30 - 15:30. Při půjčení koloběžky na víkend si můžete koloběžku vyzvednout v pátek od 8:00 - 11:15 a 12:30 - 15:30. Vrátit koloběžku musíte v pondělí od 8:00 - 11:15.

Modely koloběžek k zapůjčení
 • Kostka CITY - Speciální stavitelný představec Speedlifter twist, který umožňuje plynulé nastavení výšky řidítek (0-100mm) a velmi snadné pootočení o 90 stupňů, zaručuje pohodlnou jízdu dospělým i dětem. Díky malým rozměrům, je koloběžka výborná pro přepravu po městě, na kratší vzdálenosti a bez problému se vleze do kufru, kanceláře či MHD.
 • Kostka HILL - Koloběžka KOSTKA HILL vyniká svými jízdními vlastnostmi a je velmi vhodná i pro delší turistické výlety. Koloběžka KOSTKA HILL je jako stvořená pro každého, bez rozdílu věku a pohlaví.
 • Kostka TOUR - Koloběžka KOSTKA TOUR vyniká svými jízdními vlastnostmi a je velmi vhodná pro delší turistické výlety. Koloběžka KOSTKA TOUR je jako stvořená pro každého, bez rozdílu věku a pohlaví.
 • Kostka TRIP elektrik (EV BIKE) - Koloběžka Kostka TRIP Elektrik s namontovanou sadou EV Bike vhodná i pro seniory jako rychlé přibližovalo po městě, nebo na výlety po zpevněných komunikacích do cca 30 km.
 • Morxes VENDETA - Koloběžka stvořená pro cokoliv. Ať už jedete na výlet, sportovat, do práce nebo jen tak pro zábavu a radost z ježdění. Základem je kvalitní rám z ušlechtilé Cr-Mo oceli, který se vyznačuje velkou tuhostí, ale zároveň dokonale žehlí ostré vibrace. Promyšlená geometrie a nízká výška nášlapu dělá tuto koloběžku neskutečně zábavnou a rychlou. Celek pak dotváří promyšlené detaily a špičkové osazení. Neděláme kompromisy.

Ceník

ModelDvě hodinyDenVíkend (pá - po)Další denZáloha
Kostka CITY150,- 300,- 600,- 150,- od 1 000,-
Kostka HILL150,- 300,- 600,- 150,- od 1 000,-
Kostka TOUR150,- 300,- 600,- 150,- od 1 000,-
Morxes VENDETA250,- 500,- 1000,- 250,- od 1 500,-

Modeldvě hodinyDenVíkend (pá - po)Další denZáloha
Kostka TRIP Elektrik400,- 800,- 1 600,- 400,- od 5 000,-

Model NaturRide30 minutdvě hodinyDenVíkend (pá - po)Další denZáloha
NATUR-RIDE PT-Fun Black400,- 800,- 1 600,- 3 200,- 1 600,- od 10 000,-
NATUR-RIDE PT-City Black600,- 1 200,- 2 400,- 4 800,- 2 400,- od 10 000,-
NATUR-RIDE PT-Off Road Black800,- 1 600,- 3 200,- 6 400,- 3 200,- od 10 000,-


Ceny jsou uvedené včetně DPH. (použití dárkových poukazů se nevztahuje na elektrokoloběžku)

Půjčovní řád

 1. Zákazník používá koloběžky a sportovní výstroj (dále jen věci), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na Smlouvě o půjčení věcí.
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že smlouvu může uzavřít pouze osoba starší 18-ti let, na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz). Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věcí bez udání důvodu.
  Půjčovné je splatné v den zapůjčení (v případě rezervace v den rezervace, pokud se strany nedohodnou jinak).
 3. Při překročení smluvené doby se zákazník zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzaté koloběžky a sportovní výzbroj, a to za každou započatou hodinu prodlení s vrácením.
 4. V případě, že zákazník nevrátí půjčenou koloběžku a sportovní výstroj do 10-ti dnů od posledního dne vypůjčení, je pronajímatel oprávněn požadovat finanční náhradu v plné hodnotě zapůjčeného materiálu. Hodnotu stanoví pronajímatel.
 5. Při předčasném vrácení koloběžky nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části půjčovného, pokud se strany nedohodnou jinak.
 6. Zákazník se zavazuje užívat zapůjčené věci řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věcí a chránit věci před poškozením, zničením nebo ztrátou. Zákazník není orávněn přenechat věc k užívání jiné osobě. Při poškození koloběžky nebo sportovní výstroje, které vzniklo nesprávným použitím nebo úmyslným poškozením i jinou osobou, hradí zákazník vzniklou škodu.
 7. Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky, popřípadě sportovní výstroje, uhradí zákazník skutečnou cenu, kterou stanoví pronajímatel.
 8. Koloběžka a sportovní výstroj musí být při vrácení očištěna od hrubých nečistot. Pokud tomu tak nebude, pronajímatel je oprávněn účtovat poplatek za čištění ve výši 200,- Kč
 9. Zákazník je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy. Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo půjčovného požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaných věcí. Pronajímatel je povinen tuto kauci zákazníkovi vrátit ihned po předání věcí a jejich následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny podmínky smlouvy o půjčení věcí.


  Poučení pro zákazníky:

  • koloběžky jsou určeny pro jízdu na zpevněných komunikacích
  • na koloběžce je zakázáno jezdit smykem, brždění musí být přerušované bez blokovaní kol
  • ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu je koloběžka postavena na roveň jízdnímu kolu, proto musí osoby mladší 18-ti let používat ochranou přilbu
  • při jízdě na koloběžce doporučujeme používat ochrannou přilbu
  • před zapůjčením koloběžky musí být zákazník poučen o technice jízdy a s koloběžkou seznámen
  • jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zákazníkem ani na zdraví zákazníka po celou dobu výpůjčky.
  • je-li na koloběžce zjištěna závada, nesmí být koloběžka do odstranění závad používána
  • před předáním koloběžky si zákazník ověří a vyzkouší je-li na koloběžce vše v pořádku, brzdy, řízení a pod. Pak teprve může zákazník vyjet na trasu.
  • při vracení koloběžky zákazník koloběžku předává pracovníkovi půjčovny, který zkontroluje technický stav a případné poškození

 10. Současně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. za účelem uzavření této smlouvy dle výše uvedených podmínek - Souhlasu se zpracováním osobních údajů.